Inkomstuppgift

Uppgifter om förälder (Platsinnehavare 1, boförälder)

Uppgifter om förälder (Platsinnehavare 2)

Uppgifter om Make/Maka/Sammanboende (till boförälder)

Uppgifter om barnet/barnen

Avgiftsgrundande belopp

4 + 2 =

Inkomstuppgift ska lämnas vid placering, inkomständring samt vid ändrade familjeförhållanden. Debitering sker för innehavande månad och förfallodagen är alltid den sista i månaden. De uppgifter du lämnar, samt uppgifter från folkbokföringen kommer att införas i en databas för att Tjörns Montessori skola ska kunna använda uppgifterna vid köplacering och avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Schema Hämtning & Lämning

Fler än ett barn som ska hämtas samtidigt?

Första veckan i månaden

Andra veckan i månaden

Tredje veckan i månaden

Fjärde veckan i månaden

Femte veckan i månaden

Sjätte veckan i månaden

1 + 8 =