Förskola

På Tjörns Montessori finns två barngrupper:
Månen 1-3 års avdelning och
Solen 3-5 års avdelning

Månen

Månen är avdelningen för de yngre åldrarna, 1-3 år. Här utvecklar barnen sitt språk, sin motorik och sin självständighet.
En dag på månen består bland annat av fruktstund med sång- eller sagosamling, lek inne eller ute, lunch och vila utomhus. Andra inslag i verksamheten kan vara skapande, mini-röris eller rytmik.
Varje dag efter lunchen sover barnen utomhus i sina vagnar. Vi tar alltid hänsyn till barnets behov, tillsammans i en dialog med vårdnadshavare. För oss är ett tätt samarbete mellan förskola och hem viktigt, tveka aldrig att ta kontakt med personalen för tankar, frågor eller funderingar.

Solen

Solen är avdelningen för åldrarna 3-5 år. Här fortsätter barnen att utveckla sin självständighet i takt med att barnet provar att klara allt fler saker på egen hand.
Barnen utvecklar sin sociala och empatiska förmåga ihop med andra barn genom samspel och kommunikation.
På Solen tränar barnen upp sina praktiska färdigheter såsom av- och påklädning, ta mat och hälla upp dryck samt att klara av sina toalettbesök på egen hand med stöd av pedagogerna.
På Solen arbetar vi även med Montessoripedagogik vilket innebär att barnet lär genom ett utforskande arbetssätt. Barnets egna intressen tas tillvara i det pedagogiska arbetet och barnet utvecklar sin förmåga att ta större ansvar utifrån stigande ålder. Återkommande tema på Solen är att följa årstidernas växlingar och att utveckla barnens språk och matematika färdigheter.

Varje vecka går vi ut i skogen, som vi betraktar som ett extra pedagogiskt rum. I skogen kan barnen öva sitt samspel med varandra, lära sig om naturens skiftningar och utveckla sina motoriska färdigheter.

Vi samverkar med förskoleklass, skola och fritidshem för att skapa de bästa förutsättningarna för smidiga övergångar. För oss är ett tätt samarbete mellan förskola och hem viktigt, tveka aldrig att ta kontakt med personalen för tankar, frågor eller funderingar.

Inskolning

Inskolningsperioden beräknas ta två veckor, men är individuellt för varje barn.
Första veckan är barnet tillsammans med vårdnadshavare för att lära känna pedagoger, rutiner och övriga barn. I slutet på inskolningsperioden börjar barnet äta och sova på förskolan.

Köket

På Tjörns Montessori lagar vi maten i eget kök.

Här serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag. Vi serverar grönsaker och frukt varje dag.

Vi tillagar god och näringsriktig mat som följer livsmedelsverkets rekommendationer om bra skolmat.

Vår strävan är att kunna använda mer och mer lokalproducerade livsmedel.

Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en friskola som ligger i Långekärr på Tjörn. Skolan/förskolan drivs som en ekonomisk förening.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och vill fortsätter LEKA, LÄRA och LEVA Läs mer

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.

Kontakta oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi. 

Långekärr 23, 471 90 Kyrkesund

Expedition 0700-901589

12 + 4 =