Förskola

På Tjörns Montessori finns  tre barngrupper:
Månen 1-3 års avdelning 

Stjärnan 3-5 års avdelning

Solen 3-5 års avdelning 

 

Månen

Månen är avdelningen för de yngre åldrarna, 1-3 år. Här utvecklar barnen sitt språk, sin motorik och sin självständighet.
En dag på månen består bland annat av fruktstund med sång- eller sagosamling, lek inne eller ute, lunch och vila utomhus. Andra inslag i verksamheten kan vara skapande, mini-röris eller rytmik.
Varje dag efter lunchen sover barnen utomhus i sina vagnar. Vi tar alltid hänsyn till barnets behov, tillsammans i en dialog med vårdnadshavare. För oss är ett tätt samarbete mellan förskola och hem viktigt, tveka aldrig att ta kontakt med personalen för tankar, frågor eller funderingar.

Solen & Stjärnan

Dessa avdelningarna har åldrarna 3-5 år. Här fortsätter barnen att utveckla sin självständighet i takt med att barnet provar att klara allt fler saker på egen hand.
Barnen utvecklar sin sociala och empatiska förmåga ihop med andra barn genom samspel och kommunikation.
Barnen tränar upp sina praktiska färdigheter såsom av- och påklädning, ta mat och hälla upp dryck samt att klara av sina toalettbesök på egen hand med stöd av pedagogerna.
De använder sig även av Montessoripedagogiken, vilket innebär att barnet lär genom ett utforskande arbetssätt. Barnets egna intressen tas tillvara i det pedagogiska arbetet och barnet utvecklar sin förmåga att ta större ansvar utifrån stigande ålder. Återkommande tema  är att följa årstidernas växlingar och att utveckla barnens språk och matematika färdigheter.

Varje vecka går de ut i skogen, vilket de betraktar som ett extra pedagogiskt rum. I skogen kan barnen öva sitt samspel med varandra, lära sig om naturens skiftningar och utveckla sina motoriska färdigheter.

Vi samverkar med förskoleklass, skola och fritidshem för att skapa de bästa förutsättningarna för smidiga övergångar. För oss är ett tätt samarbete mellan förskola och hem viktigt, tveka aldrig att ta kontakt med personalen för tankar, frågor eller funderingar.

Introduktion

Introduktionsperioden beräknas ta två veckor, men är individuellt för varje barn.
Första veckan är barnet tillsammans med vårdnadshavare för att lära känna och knyta an till pedagoger, rutiner och övriga barn. I slutet på inskolningsperioden börjar barnet äta och sova/vila på förskolan.

Köket

Vi har en egen kock som lagar all vår mat.

Här serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag. Vi serverar grönsaker och frukt varje dag.

Vi tillagar god och näringsriktig mat som följer livsmedelsverkets rekommendationer om bra skolmat.

Vi arbetar för att kunna köpa in närodlat och ekologiskt.

Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en förskola och skola som ligger i Långekärr på Tjörn. Förskola/skolan drivs som en ekonomisk förening.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och vill fortsätta LEKA, LÄRA och LEVA.
Läs mer om skolan

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns tre barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.