Förskola

På Tjörns Montessori finns två barngrupper:
Månen 1-3 års avdelning och
Solen 3-5 års avdelning

Månen

Månen är en avdelning för de yngre åldrarna, 1-3 år. Här utvecklar barnen bland annat sitt språk, sin motorik och sin självständighet till att bli sitt bästa jag.
En dag på månen består bland annat av fruktstund med sång- eller sagosamling, lek inne eller ute, lunch och vila utomhus. Andra inslag i verksamheten kan vara skapande, mini-röris eller rytmik.
Varje dag efter lunchen sover barnen utomhus i sina vagnar. Vi tar alltid hänsyn till barnets behov, tillsammans i en dialog med vårdnadshavare. För oss är ett tätt samarbete mellan förskola och hem viktigt, tveka aldrig att ta kontakt med personalen för tankar, frågor eller funderingar.

Solen

Solen är en avdelning för åldrarna 3-5 år. Här arbetar vi integrerat med vårt styrdokument Läroplan för förskolan, Lpfö 2018, enligt Maria Montessoris pedagogik, med att bidra till att utveckla barnets självständighet i takt med att barnet utvecklingsmässigt vill prova att klara av allt fler saker på egen hand. Barnen utvecklar sin sociala interaktion och sin empatiska förmåga ihop med andra barn genom samspel och kommunikation. Barnet tränar upp sina praktiska färdigheter så som exempelvis av- och påklädning, ta mat och hälla upp dryck själva och att klara av sina toalettbesök på egen hand med stöd av oss pedagoger.
Ett Montessoriarbetspass innebär att barnet lär genom ett utforskande arbetssätt, där vi pedagoger alltid finns nära och stöttar barnet i sin egen lärprocess. Barnets egna intressen tas tillvara i det pedagogiska arbetet och barnet utvecklar sin förmåga att ta större ansvar för såväl gruppens som för sitt eget bästa. Varje vecka går vi ut i skogen, som vi betraktar som ett extra pedagogiskt rum, där vi även kan förlägga våra arbetspass. Här kan
barnen bland annat öva upp sin interaktion med varandra i det sociala samspelet, lära sig om sin omgivning och att värna om naturens resurser samt öva sina motoriska färdigheter. En målsättning som vi har med utevistelsen är att äta vår lunch med barnen en dag i veckan i skogen.
Vi har ett samarbete med närliggande Klövedals ålderdomshem där vi besöker de äldre varje vecka för att skapa kreativt tillsammans över åldersgränserna.
Vi pedagoger jobbar efter återkommande tema, följer årstidernas växlingar och bidrar till att expandera barnens rika inre värld genom att skapa nytt material och nya upplevelser tillsammans.
Vi samverkar med föräldrar, förskoleklass, skola och fritidshem för att skapa de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och lärande.

Inskolning

Inskolningsperioden tar två veckor. Första veckan är barnet tillsammans med vårdnadshavare för att tillsammans lära känna lokalerna, barnen och pedagogerna. Under andra inskolningsveckan kommer barnet lämnas ensamt medan vårdnadshavare lämnar avdelningen, men håller sig i närområdet. Sista dagarna på inskolningen lämnas barnet kvar för att äta lunch. Vi tillämpar korta inskolningsdagar för att barnet ska få möjlighet att i lugn och ro ta till sig de intryck som finns i den nya miljön.

Köket

På Tjörns Montessori lagar Maria god, ekologisk och näringsriktig mat till hungriga barn och personal. Vi har en god doft som sprider sig varje dag av nylagad mat.

Vi lagar frukost, lunch och mellanmål varje dag. Vi köper in bra ekologiska råvaror från Servera och producenter från närområdet, vi har grönsaker och frukt varje dag.

Vi tillämpar Livsmedelsverkets rekommendationer om bra skolmat.

Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en friskola som ligger i Klövedal på Tjörn. Skolan/förskolan drivs som en ekonomisk förening.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och fortsätter att: LEKA, LÄRA, LEVA Läs mer

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.

Kontakta oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi. 

Långekärr 23, 471 90 Kyrkesund

Expedition 0700-901589

2 + 1 =