Fritids

 

Fritids och skola har ett tätt samarbete och arbetar utifrån samma värdegrund och med samma teman.
Fritidshemmets uppdrag är att fortsätta lärandet efter skolan, vilket innebär att  barnen får möjlighet att arbeta vidare i de olika skolämnena under eftermiddagen.
Fritidshemmet förstärker skolans kunskapskrav och tillämpar dem i en praktisk-pedagogisk verksamhet.
Vi fokuserar mycket på trygghet och trivsel, både då det gäller att se varje barns enskilda behov samt då det gäller samspelet i gruppen. 

Vi har en väl planerad vecka med olika teman för varje dag. Exempel på detta är att  arbeta med hemkunskap i forma av att tex baka, uteverksamhet i  bl.a skogen eller på gården i form av lek och spel. Drama i form av teater m.m.

Fri lek är också en naturlig del av fritidshemmets verksamhet.

Köket

Vi har en egen kock som lagar all vår mat.

Här serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag. Vi serverar grönsaker och frukt varje dag.

Vi tillagar god och näringsriktig mat som följer livsmedelsverkets rekommendationer om bra skolmat.

Vi arbetar för att kunna köpa in närodlat och ekologiskt.

Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en förskola och skola som ligger i Långekärr på Tjörn. Förskola/skolan drivs som en ekonomisk förening.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och vill fortsätta LEKA, LÄRA och LEVA.
Läs mer om skolan

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns tre barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.