Fritids


Fritids och skola har ett tätt samarbete och arbetar utifrån samma värdegrund och med samma teman. Vi ser fritids som ett fortsatt lärande efter skolan, på fritids får barnen möjlighet att arbeta vidare i de olika skolämnena som intresserar dem.
Fritidshemmet förstärker skolans kunskapskrav och tillämpar dem i en praktisk-pedagogisk verksamhet.
Vi fokuserar mycket på trygghet och trivsel, både då det gäller att se varje barns enskilda behov samt då det gäller samspelet i gruppen. Vi tränar de sociala samspelet och praktisk självständighet är högt prioriterat.
Vi har en väl planerad vecka med olika uppdrag för varje dag. Vi försöker göra olika moment under veckorna där eleverna får arbeta med hemkunskap, grov- och finmotorik, temaarbete och njuta av glädjen med läsning.

Köket

På Tjörns Montessori lagar Maria god, ekologisk och näringsriktig mat till hungriga barn och personal. Vi har en god doft som sprider sig varje dag av nylagad mat.

Vi lagar frukost, lunch och mellanmål varje dag. Vi köper in bra ekologiska råvaror från Servera och producenter från närområdet, vi har grönsaker och frukt varje dag.

Vi tillämpar Livsmedelsverkets rekommendationer om bra skolmat.

Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en friskola som ligger i Klövedal på Tjörn. Skolan/förskolan drivs som en ekonomisk förening.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och fortsätter att: LEKA, LÄRA, LEVA Läs mer

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.

Kontakta oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi. 

Långekärr 23, 471 90 Kyrkesund

Expedition 0700-901589

9 + 3 =