Observera

För att underlätta har vi skapat ett formulär som ni kan fylla i. Längst ner löser du mattetalet (säkerhetsåtgärd) och klickar på skicka knappen. Klart!

Inkomstuppgifter

Uppgifter om förälder (Platsinnehavare 1, boförälder)

Uppgifter om förälder (Platsinnehavare 2)

Uppgifter om Make/Maka/Sammanboende (till boförälder)

Uppgifter om barnet/barnen

Avgiftsgrundande belopp