Om Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en mysig liten verksamhet på Tjörn, där alla känner och bryr sig om varandra. Vi som har våra barn på Tjörns Montessori har gjort ett aktivt val. Vi vill att våra barn ska växa upp i en trygg miljö och ha nära till både förskolan och skolan. Det ska vara roligt att komma till sin förskola/skola varje dag och man ska känna glädje och lust att lära sig nya saker. Barnen ska få utvecklas efter sina individuella förutsättningar.
Det finns en fantastiks skolgård som inspirerar till rörelse och lek. Här finns stora gräsytor, en fotbollsplan, sandlådor, gungor och berg att klättra i. Närheten till gravfältet Pilane ger oss ett historiskt perspektiv och i den närliggande skogen har vi våra egna små världar.
Tjörns Montessori drivs av en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Den elevpeng vi får till skolan går helt och hållet till driften av verksamhetens alla delar.
Varmt välkommen till oss!

 

Vi som jobbar här

Ann-Chatrin rektor

Maria arbetar i köket samt ekonomi

Jenny S arbetar i F-2 som mentor

April arbetar på Skolan och Fritids

Malin arbetar på 3-5 års avdelning Solen samt Fritids

Susanne arbetar på 3-5 års avdelning Solen

Jenny O arbetar på 3-5 års avdelning Solen

Marie arbetar på småbarnsavdelningen Månen

Johanna arbetar på småbarnsavdelningen Månen

Batoul arbetar på småbarnsavdelningen Månen

Rankine arbetar med städ

 

Öppettider

Förskoleverksamheten och fritids har öppet helgfri måndag till fredag mellan kl. 06,00-17,30.

Allmän förskola tisdag, onsdag, torsdag kl. 8,30-13,30 (15tim/v)

Ägande

Tjörns Montessori drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal är välkommna att bli medlemmar. Skolan drivs utan vinstintresse och leds av en styrelse.

Medlemmar i styrelsen är:

Anders Vikmyr – Ordförande
Alf Berndtsson– ledarmot
Peter Eskilsson– ledarmot förälder
Ingela Persson- ledarmot skolchef Trillobiten
Johanna Jellstam förskolan
Jenny Skredsvik grundskolan

 

Medlemskap

 

Att bli medlem

Tjörns Montessori drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal är välkomna att bli medlemmar. All intäkter går till våra barns skolgång.
Som medlem får du en inblick i skolans verksamhet och blir inbjuden på årstämma. Vill du bli medlem skicka ett mail till ekonomi@langekarrsskolan.se

Vision & Värdegrund

Vision
Tjörns Montessori är en familjär förskola och skola där vi ger varje individ förutsättningar att i trygghet växa i sin egen takt genom att bli sedd och hörd. Alla barn ges möjlighet till självständighet, delaktighet och inflytande. Vi utbildar världsmedborgare genom att leka för att lära och lära för att leva.

Mål och Värdegrund
Vår målsättning är att se alla, skapa en trygg och utvecklade miljö. Vi erbjuder en Montessori förskola/skola av god kvalitet och med stor omsorg om varje barn.

Vår målsättning är att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna på livet och fortsätter att lära sig nya saker.

Vårt motto, LEKA LÄRA LEVA

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.

Kontakta oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi. 

Långekärr 23, 471 90 Kyrkesund

Expedition 0700-901589

8 + 14 =