Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en liten förskola och skolverksamhet i Långekärr på Tjörn. I vår verksamhet bryr vi oss om varandra och alla känner alla. Vi som har våra barn på Tjörns Montessori har gjort ett aktivt val. Vi vill att våra barn ska växa upp i en trygg miljö och ha nära till både förskola och skola. Det ska vara roligt att komma till sin förskola/skola varje dag och man ska känna glädje och lust att lära sig nya saker. Barnen ska få utvecklas efter sina individuella förutsättningar.
Vi har en fantastisk skolgård som inspirerar till rörelse och lek. Här finns stora gräsytor, en fotbollsplan, sandlådor, gungor och kullar att klättra på. I närområdet finns gravfältet Pilane och vi har också tillgång till den närliggande skogen.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och vill fortsätta LEKA, LÄRA och LEVA

Tjörns Montessori drivs av en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Den elevpeng som skolan får går helt och hållet till driften av verksamhetens alla delar.
Varmt välkommen till oss!

 

Vi som jobbar här

Jenny O: småbarnsavdelningen Månen

Marie: småbarnsavdelningen Månen

Annelie: småbarnsavdelningen Månen och Solen

Neela: 3-5 års avdelning Stjärnan

Batoul: 3-5 års avdelning Solen

Mikaela: 3-5 års avdelning Solen

Johanna: 3-5 års avdelning Solen

April: F som mentor

Erika: 1-2 som mentor 

Jenny S: 3-5 som mentor 

Malin: fritids samt resurs

Maria F: ekonomi samt fritids

Helene: rektor 

Fredrik: kock

Tahani: kök samt städ

 

Öppettider

Förskoleverksamheten och fritids har öppet helgfri måndag till fredag mellan kl. 06,00-17,30.

Allmän förskola tisdag, onsdag, torsdag kl. 8,30-13,30 (15tim/v)

Ägande

Tjörns Montessori drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal är välkomna att bli medlemmar. Skolan drivs utan vinstintresse och leds av en styrelse.

Medlemmar i styrelsen är:

Ingela Persson – Ordförande
Alf Berndtsson– ledarmot
Anna Tingbäck– ledarmot förälder
Peter Eskilsson– ledarmot förälder
Niklas Delander– ledarmot förälder
Marie Hermansson- förskolan

 

Medlemskap

 

Att bli medlem

Tjörns Montessori drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal är välkomna att bli medlemmar. Alla intäkter går till våra barns skolgång.
Som medlem får du en inblick i skolans verksamhet och blir inbjuden på årsstämma. Vill du bli medlem skicka ett mail till ekonomi@tjornsmontessori.se

Vision & Värdegrund

LEKA ,LÄRA och LEVA

Tjörns Montessori är en liten familjär förskola och skola. 
Här ger vi varje individ förutsättningar att tryggt utvecklas i sin egen takt. 
Alla barn ges möjlighet till  inflytande, delaktighet och självständighet. 
Vi utbildar världsmedborgare genom att leka för att lära och lära för att leva.

Mål och Värdegrund
Vår målsättning är att se alla, skapa en trygg och utvecklade miljö. Vi erbjuder en Montessori förskola/skola av god kvalitet och med stor omsorg om varje barn.

Vi utbildar kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna på livet och fortsätter att lära sig nya saker.

 

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.

Kontakta oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi. 

Långekärr 23, 471 90 Kyrkesund

Expedition 0700-901589

13 + 6 =