Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en liten förskola och skolverksamhet i Långekärr på Tjörn. I vår verksamhet bryr vi oss om varandra och alla känner alla. Vi som har våra barn på Tjörns Montessori har gjort ett aktivt val. Vi vill att våra barn ska växa upp i en trygg miljö och ha nära till både förskola och skola. Det ska vara roligt att komma till sin förskola/skola varje dag och man ska känna glädje och lust att lära sig nya saker. Barnen ska få utvecklas efter sina individuella förutsättningar.

Vi har en fantastisk skolgård som inspirerar till rörelse och lek.

Här finns stora gräsytor, en fotbollsplan, sandlådor, gungor och kullar att klättra på. I närområdet finns gravfältet Pilane och vi har också tillgång till den närliggande skogen.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och vill fortsätta LEKA, LÄRA och LEVA

Tjörns Montessori drivs av en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Den elevpeng som skolan får går helt och hållet till driften av verksamhetens alla delar.

Varmt välkommen till oss!

 

Vision & Värdegrund

LEKA ,LÄRA och LEVA

Tjörns Montessori är en liten familjär förskola och skola.
Här ger vi varje individ förutsättningar att tryggt utvecklas i sin egen takt.
Alla barn ges möjlighet till  inflytande, delaktighet och självständighet.
Vi utbildar världsmedborgare genom att leka för att lära och lära för att leva.

Mål och Värdegrund

Vår målsättning är att se alla, skapa en trygg och utvecklade miljö. Vi erbjuder en Montessori förskola/skola av god kvalitet och med stor omsorg om varje barn.

Vi utbildar kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna på livet och fortsätter att lära sig nya saker.

 

Vi som jobbar här

Jeanette

1-3 års avdelningen
Månen

Marie

1-3 års avdelningen
Månen

Annelie

1-3 års avdelningen
Månen

Johanna

3-5 års avdelningen Solen

Malin

3-5 års avdelningen
Solen

Jenny

3 – 5 års avdelningen
Stjärnan

Neela

3-5 års avdelningen Stjärnan

April

Åk Förskoleklass som mentor

Erika:

Åk 1-2 som mentor

Jenny

Åk 3-5 som mentor 

Ida

Lokalvårdare och köksbiträde

Linda

Fritids

Batoul

Skola och fritids

Helene

Rektor

Maria

Adminstratör och förskola

Hanna

Skolsköterska

Fredrik 

Kock

Vad har vi för öppettider?

Förskoleverksamheten och fritids har öppet helgfri måndag till fredag mellan kl. 06,00-17,30.

Allmän förskola tisdag, onsdag, torsdag kl. 8,30-13,30 (15tim/v)

Ägande

Tjörns Montessori drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal är välkomna att bli medlemmar. Skolan drivs utan vinstintresse och leds av en styrelse.

Medlemmar i styrelsen är:

Anna Tingbäck– Ordförande

Alf Berndtsson– Ledarmot

Peter Eskilsson – Ledamot

Niklas Delander– Ledarmot

Marie Hermansson- Förskolan

Annelie Adoson – Förskolan

Medlemskap

Att bli medlem

Tjörns Montessori drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal är välkomna att bli medlemmar. Alla intäkter går till våra barns skolgång.
Som medlem får du en inblick i skolans verksamhet och blir inbjuden på årsstämma. Vill du bli medlem skicka ett mail till ekonomi@tjornsmontessori.se

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns tre barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.