Skolan

 

Vi är en klass i dagsläget från förskoleklass upp till tvåan. Enligt Maria Montessori kännetecknas denna ålder av barnets strävan efter att förstå sin omvärld och vidga sin sociala miljö. Intresset vänds utåt, barnet är intresserat av helheter och sammanhang. De vill ta del av kulturen, veta hur samhället är organiserat och hur naturen fungerar. De funderar över hur och varför, orsak och verkan.
Vi startar dagen klockan 8.00 då vi oftast har en gemensam samling. Undervisningen i klassen är en blandning av individuellt arbete under montessoripassen samt lärarledda lektioner. Montessori pedagogiken utgår från det stora till det lilla.
Eleverna planerar tillsammans med läraren sitt arbete men väljer själva när och var arbetet skall genomföras, vi arbetar efter mottot ”Hjälp mig att göra det själv”. Eleverna ska känna delaktighet, trygghet och får uppmuntran och hjälp till självhjälp.
Som Maria Montessori säger,”Frihet är inte att vara fri att göra vad som helst, det är att kunna agera utan hjälp.”
Eleverna jobbar i åldersblandade klasser vilket innebär att de äldre fördjupar sin kunskap när de ibland hjälper de yngre. De yngre blir inspirerade av de äldre och alla kan få utmaningar ut efter kunskapsnivå och inte ålder. Vi har tillgång till ett klassrum, ett grupprum samt bibliotek/fritids hela dagen, detta gör att eleverna kan sprida ut sig och vi får en lugn och harmonisk arbetsmiljö.
Vi utnyttjar även vår fantastiska närmiljö och flyttar ut klassrummet när möjlighet ges. När vi äter lunch delar vi oss i mindre grupper och sitter i klassrummet och biblioteket. Eleverna får själva ta ett stort ansvar för måltiden, genom att t.ex. duka, hämta matvagnen, bjuda varsågoda, duka undan och torka av borden.
Här finns frihet under ansvar, individualisering och en självklar plats i gemenskap. Under detta stadium är det särskilt viktigt att ta tillvara på barnets nyfikenhet, kunskapsiver och erbjuda så mycket kunskap som möjligt.
För oss är hemmet skolans viktigaste samarbetspart. Du som förälder/vårdnadshavare är av största vikt för ditt barns utveckling. Vi önskar ett gott samarbete och en förtroendefull relation, ömsesidig kommunikation mellan skola och hem är viktig. Kontakt med hemmen sker exempelvis via infobrev och e-post. Föräldramöte och utvecklingssamtal sker en gång per termin.

Köket

På Tjörns Montessori lagar Maria god, ekologisk och näringsriktig mat till hungriga barn och personal. Vi har en god doft som sprider sig varje dag av nylagad mat.

Vi lagar frukost, lunch och mellanmål varje dag. Vi köper in bra ekologiska råvaror från Servera och producenter från närområdet, vi har grönsaker och frukt varje dag.

Vi tillämpar Livsmedelsverkets rekommendationer om bra skolmat.

Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en friskola som ligger i Klövedal på Tjörn. Skolan/förskolan drivs som en ekonomisk förening.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och fortsätter att: LEKA, LÄRA, LEVA Läs mer

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.

Kontakta oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi. 

Långekärr 23, 471 90 Kyrkesund

Expedition 0700-901589

6 + 7 =