Skolan

Från förskoleklass till årskurs 5 erbjuder vi en gemensam samling kl 8.00 i våra ålderblandade grupper. Undervisningen i klassen är en blandning av individuellt arbete samt lärarledda lektioner. Eleverna planerar tillsammans med läraren sitt arbete men väljer själva när och var arbetet skall genomföras, vi arbetar efter mottot ”Hjälp mig att göra det själv”. Eleverna ska känna delaktighet, trygghet och få uppmuntran. Maria Montessoris pedagogik ligger till grund för vårt arbetssätt ,vilket innebär att arbetet utgår från det stora och går mot det lilla.

Eleverna jobbar i åldersblandade grupper vilket innebär att de äldre eleverna fördjupar sina kunskaper och de yngre kan lära av de äldre. De yngre blir inspirerade av de äldre och alla kan få utmaningar ut efter kunskapsnivå och inte ålder. Vi har tillgång till två klassrum, ett grupprum samt bibliotek. Detta gör att eleverna kan arbeta i en lugn och harmonisk miljö.

Frihet under ansvar, individualisering och en självklar plats i gemenskapen är viktigt för oss.

I förskoleklass och under lågstadstadiet är det särskilt viktigt att ta tillvara på barnets nyfikenhet, samt erbjuda så mycket kunskap som möjligt.

Vi utnyttjar även vår fantastiska närmiljö och flyttar ut klassrummet när möjlighet ges. När vi äter lunch delar vi oss i mindre grupper och sitter i klassrummen. Eleverna får själva ta ett stort ansvar för måltiden, genom att t.ex. duka, hämta matvagnen, bjuda varsågoda, duka undan och torka av borden.

För oss är hemmet skolans viktigaste samarbetspart. Du som förälder/vårdnadshavare är av största vikt för ditt barns utveckling. Vi önskar ett gott samarbete och en förtroendefull relation. Ömsesidig kommunikation mellan skola och hem är viktig. Kontakt med hemmen sker exempelvis via Infomentor, infobrev och e-post. Föräldramöte och utvecklingssamtal sker en gång per termin.

 

Köket

Vi har en egen kock som lagar all vår mat.

Här serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag. Vi serverar grönsaker och frukt varje dag.

Vi tillagar god och näringsriktig mat som följer livsmedelsverkets rekommendationer om bra skolmat.

Vi arbetar för att kunna köpa in närodlat och ekologiskt.

Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en förskola och skola som ligger i Långekärr på Tjörn. Förskola/skolan drivs som en ekonomisk förening.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och vill fortsätta LEKA, LÄRA och LEVA.
Läs mer om skolan

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns tre barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.