Skolhälsovård

Skolsköterska/skolläkare:
Skolsköterska och skolläkare är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök enligt basprogrammet samt öppen mottagning på Kållekärrs skola.
Skolsköterskan Kerstin Nilsson kan du nå på tel: 0304-601737

Grundskolans basprogram:
I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. Den medicinska insatsen erbjuder också möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.

Förskoleklass:
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2:
Besök med längd, vikt och ett kort samtal.

Specialpedagog:
Specialpedagogen är en del av elevhälsan. Hen kartlägger elevers behov av särskilt stöd och genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar och utvecklingen av förskolan och skolans lärandemiljöer.

Skolkurator:
Är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolpsykolog:
Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska undersökningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Vi som jobbar här

Ann-Chatrin rektor

Maria arbetar i köket samt ekonomi

Jenny S arbetar i F-2 som mentor

April arbetar på Skolan och Fritids

Malin arbetar på 3-5 års avdelning Solen samt Fritids

Susanne arbetar på 3-5 års avdelning Solen

Jenny O arbetar på 3-5 års avdelning Solen

Marie arbetar på småbarnsavdelningen Månen

Johanna arbetar på småbarnsavdelningen Månen

Batoul arbetar på småbarnsavdelningen Månen

Rankine arbetar med städ

 

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.

Kontakta oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi. 

Långekärr 23, 471 90 Kyrkesund

Expedition 0700-901589

13 + 12 =