Skolhälsovård

Skolsköterska/skolläkare:
Skolsköterska och skolläkare är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök enligt basprogrammet  och finns på Tjörns Montessori sista torsdagen i varje månad mellan klockan 8.30-12.30.  Övriga tider är det öppen mottagning på Kållekärrs skola.

Skolsköterskan Kerstin Nilsson kan du nå på tel: 0304-601737

Grundskolans basprogram:
I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. Den medicinska insatsen erbjuder också möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.
Förskoleklass:
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.
Årskurs 2:
Besök med längd, vikt och ett kort samtal. Vaccination Mässling, Påssjuka och Röda hund.
Årskurs 3: 
Uppföljning av kontrollelever.
Årskurs 4:
Hälsosamtal, undersökning av längd, vikt, rygg och syn. Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling. Uppföljning av kontrollelever.
Årskurs 5:
Vaccination mot HPV, uppföljning av kontrollelever.
Årskurs 6: 
Undersökning av längd, vikt, syn och rygg, hälsosamtal, allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling, uppföljning av kontrollelever.

Specialpedagog:
Specialpedagogen är en del av elevhälsan.
Specialpedagogen kartlägger elevers behov av särskilt stöd och genomför pedagogiska utredningar. Är delaktig i upprättandet av åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar och utvecklingen av förskolan och skolans lärandemiljöer.
Skolkurator:
Är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.
Skolpsykolog:
Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska undersökningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Vi som jobbar här

Jenny O: småbarnsavdelningen Månen

Marie: småbarnsavdelningen Månen

Annelie: småbarnsavdelningen Månen och Solen

Neela: 3-5 års avdelning Stjärnan

Batoul: 3-5 års avdelning Solen

Mikaela: 3-5 års avdelning Solen

Johanna: 3-5 års avdelning Solen

April: F som mentor

Erika: 1-2 som mentor 

Jenny S: 3-5 som mentor 

Malin: fritids samt resurs

Maria F: ekonomi samt fritids

Helene: rektor 

Fredrik: kock

Tahani: kök samt städ

 

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.

Kontakta oss

Ring eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi. 

Långekärr 23, 471 90 Kyrkesund

Expedition 0700-901589

13 + 10 =