Vanliga frågor & svar

Det finns vissa frågor som ofta kommer upp, här har vi försökt att svara på så många av dem vi kan. Om din fråga med svar inte finns med, kan du höra av dig till oss här

 

Vad har vi för öppettider?

Förskoleverksamheten och fritids har öppet helgfri måndag till fredag mellan kl. 06,00-17,30.

Allmän förskola tisdag, onsdag, torsdag kl. 8,30-13,30 (15tim/v)

Vad är en friskola?

Friskola är en skola som inte drivs av offentliga sektorn, i detta fall kommer skolan drivas av den Ekonomiska föreningen Tjörns Montessori  – Leka Lära Leva, men som huvudsakligen finansieras av skattemedel/skolpeng.

Kostar det något?

Det är vanlig barnomsorgstaxa som följer Tjörns kommuns taxa. Det kostar inget extra att låta sina barn få förmånen att gå på Tjörns Montessori. På grundskolan är skolgången kostnadsfri. Skolan täcker sina kostnader genom barnomsorgs – och skolpengen.

Hur fungerar kösystemet?

Barnet ställs i kö efter anmälningsdatum, så ju tidigare ett barn anmäls desto större chans är att komma in på Tjörns Montessori.  Syskonförtur tillämpas.

Hur kan vi titta mer på Tjörns Montessori?

Är du intresserad av att komma och hälsa på oss för att se hur vår verksamhet fungerar är du välkommen att kontakta oss för ett besök.

Hur ansöker jag om plats för mitt barn?

Här hittar du blanketten som skall fyllas i, skrivas ut, skrivas under och skickas till

Tjörns Montessori ekonomisk förening
Långekärr 23
471 90 Kyrkesund

Efter inskickad ansökan kommer du att få en bekräftelse via mail. Har du frågor, kan du kontakta info@tjornsmontessori.se

Tjörns Montessori

Tjörns Montessori är en friförskola/skola som ligger i Långekärr på Tjörn. Förskola/skolan drivs som en ekonomisk förening.
Samtidigt som vi följer läroplanerna och skollagen använder vi montessoripedagogiken som metod för att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och vill fortsätter LEKA, LÄRA och LEVA Läs mer

Skolan

Tjörns Montessori Leka Lära Leva är en mysig, liten skola, där alla känner och bryr sig om varandra.

Förskolan

Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. På Tjörns Montessoriskola finns två barngrupper.

Fritids

Ett komplement till skolan där barn erbjuds, för dem, en meningsfull fritid genom utevistelse, lekar, spel osv.